+389 78 597 097
Телефон:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научете ги со нас правилата и прописите од областа на сообраќајот

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

За нас

 
 
 
 
 

Фокусирани да ве научиме да

 

возите со доверба

 
 
Нашата единствена цел е да создадеме сигурни и безбедни возачи од своите кандидати, да се стекнат со потребното знаење и вештини за правилно ракување со возилата на моторен погон и успешно полагање на возачкиот испит.
 
 
Автошколата има вработено стручен кадар во редовен работен однос за спроведување на наставниот план и програма за оспособување на кандидати за возачи од теоретски и практичен дел. Располагаме со стручен раководител, предавач за теоретска настава, возачи-инструктори.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Што нудиме

 

Нашите услуги

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретска настава

Теоретската настава е прилагодена согласно најновите Законски регулативи. Наставата се изведува во групи како и индивидуални часови.
 
 
 
 
 
 

Практична обука

Практичниот дел од возачкиот испит се спроведува на нови современи моторни возила со возачи-инструктори со долгогодишно работно искуство.
 
 
 
 
 
 

Онлајн учење

Вашето знаење може да го проверите и со помош на онлајн тестови каде се содржат сите прашања за одредена категорија.
 
 
 
 
 

Видеа од вежби

 
 
 
 
 
 
 

Тргнување на угорница под рачна кочница

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возење на возило во рикверц

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паралелно паркирање на возило

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полукружно вртење на возило

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вредности

 

Лиценци

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одговорност кон успехот

 
Располагаме со лиценциран предавач по наставна програма, сообраќајни правила и прописи во автошкола.
 
 
 
 
 
 
 

Возачи-инструктори

 
Имаме лиценциран стручен кадар во редовен работен однос за оспособување на кандидатите од теоретски и практичен дел.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автошколата поседува сертификати за општествена одговорност и сертификат за квалитет со што се дава препорака за користење на нивните услуги во иднина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електронски тестови за возачка

 

Прирачник и тестови

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашиот возен парк

 

Возила за обука и полагање

 
 
 

Имате дополнителни прашања?

 
 
 
 
 
 
Телефон:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Маил:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адреса:
 
ул.Борис Сарафов 20 1000 Скопје
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*